úvodní strana « koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP (bezpečnosti práce) na staveništi je definován v § 15 zákona 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Smyslem Koordinátora BOZP na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou.

Koordinátor má za cíl vyhledávat rizika prací všech aktuálních zhotovitelů a vzájemně informovat dotčené zhotovitele o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost.

Koordinátor také zajišťuje minimalizaci ohrožení zdraví třetích osob v rámci stavby (např. veřejnost pohybující se v blízkosti stavby).

Koordinátor BOZP NENÍ osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ani jednoho ze zhotovitelů a nemá tak nahrazovat výkon "klasického bezpečáka" hlavního zhotovitele.

Koordinátor BOZP musí být jmenován a zajištěn ze strany zadavatele stavby (investora), nikoli hlavním (generálním) zhotovitelem.

© 2009 - 2019 Atelier stavebního inženýrství | tvorba stránek - Blig s.r.o.