úvodní strana « dotační servis

Dotační servis

Peníze čekají na Vás – kde jste?

Analýza Vašeho záměru
Prověříme, z jakých zdrojů lze získat na projekt dotaci, a stanovíme další postup pro splnění podmínek dotačních programů. Tuto činnost poskytneme žadateli bezúplatně.

Zpracování žádosti o dotaci
Zpracujeme kompletní žádost o dotaci, studii proveditelnosti, Cost-benefit analýzu marketinkovou strategii, finanční výkazy apod.

Výběrová řízení
Zpracujeme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení a zajistíme výběr dodavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Monitorování a řízení projektu
Zajistíme průběžné sledování a řízení předmětu dotace,komunikaci s poskytovatelem dotace, zpracování a podávání monitorovacích zpráv,závěrečné vyhodnocení a definitivní přiznání dotace.
Loga
© 2009 - 2019 Atelier stavebního inženýrství | tvorba stránek - Blig s.r.o.