úvodní strana « inženýrská činnost

TDS - technický dozor stavebníka

Nabízené služby:
 1. Příprava
 • kontrola, vyhodnocení a připomínkování kompletnosti stavebního řešení projektových dokumentací ke stavebnímu povolení a realizaci.
 1. Drobná projektová činnost

 • dopracování neřešených částí PD k realizaci (konstrukční detaily, skladby podlah, stropu, střech, tabulky konstrukcí ap.)

 1. Stavební rozpočty

 • zpracování výkazů výměr (Word, Excel)

 • stavební rozpočty

 • zpracování "slepého rozpočtu" k výběrovému řízení

 1. Výběr dodavatele stavby
 • zpracování zadávací dokumentace

 • zadání výběrového řízení

 • vyhodnocení zadávacího řízení,výběr dodavatele

 • vypracování návrhu smlouvy o dílo

 1. Realizace stavby

 • kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací

 • kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací

 • organizování kontrolních dnů v průběhu výstavby

 • přejímka zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek

 • kontrola finančních částek za provedené práce

 • kontrola plnění dohodnutého harmonogramu prováděných prací

 • zajištění závěrečného předání a převzetí provedení stavby

 • zajištění kolaudace provedené stavby

© 2009 - 2019 Atelier stavebního inženýrství | tvorba stránek - Blig s.r.o.