úvodní strana «

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Atelier stavebního inženýrství je inženýrská a poradenská společnost. Předmětem činnosti je kompletní servis v oblasti  přípravy  realizace a vedení staveb.

V rámci činnosti společnosti zajišťujeme tyto činnosti:

  • Projektová činnost
  • Energetický audit budov
  • Poradenství, návrhy a projekty pasivních budov
  • Odborný technický a stavební dozor
  • Dotační servis - příprava projektů a dotační poradenství pro programy Evropské unie a České republiky
  • Inženýrská činnost

Naší prioritou je individuální přístup založený na vysoké odbornosti a profesionalitě. Personální a organizační struktura společnosti umožňuje pružně reagovat na požadavky našich klientů. Tým kvalifikovaných autorizovaných inženýrů je garantem vysoké úrovně  naší  činnosti, při zajišťování odborného  a komplexního vedení svěřených zakázek.

Vybavení moderní počítačovou technikou umožňuje  využívat aktuální legislativní a technické informace k řešení zadaných úkolů na vysoké technické úrovni. Činnost  společnosti je vždy prováděna v souladu s platnou legislativou a ostatními předpisy.

Zelená úsporám

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Naše společnost v rámci tohoto programu provádí kompletní dotační servis,včetně zajištění realizace prací a závěrečné vyhodnocení dle podmínek poskytovatele dotace SFŽP.

© 2009 - 2019 Atelier stavebního inženýrství | tvorba stránek - Blig s.r.o. .